Seattle 2016

Nikon D3200, 18-55 kit lens
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo